AIT SECURITY - WORDPRESS ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ


AIT Brute Force BlockerЗАЩИТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА ГРЕШНИ ДАННИ ЗА ВХОД
  • Управление на погрешните опити
  • Управление на интервала от време за който искате да блокирате потребителя
  • Въвеждане на изключения по IP адрес
  • Защита на фронтенд формите за вход

ЕКРАНИ