AIT SECURITY - WORDPRESS ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ


AIT File MonitoringИЗВЕСТЯВАНЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ФАЙЛОВАТА СТРУКТУРА НА ВАШИЯ САЙТ
  • Изтриване на файл
  • Качване на нов файл
  • Промяна на файл

ЕКРАНИ