AIT SECURITY - WORDPRESS ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ


AIT MYSQL BACKUPРезервни копия с един клик на мишката
Избирате кои таблици искате да присъстват във вашето резервно копие и кликвате бутона "готово".
Включване на опцията автоматични резрвни копия
  • Ежедневни
  • Ежеседмични
  • Ежемесечни

ЕКРАНИ