AIT SECURITY - WORDPRESS ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ


AIT System LogsСИСТЕМНИ ЛОГОВЕ И ВИДОВЕ ИЗВЕСТЯВАНИЯ
  • File hashes on your server have changed
  • IP 000.000.000.000 ACCESS 404 NOT FOUND
  • IP 000.000.000.000 WRONG LOGIN
  • IP 000.000.000.000 USER WAS BLOCKED - МНОГОКРАТНИ ГРЕШНИ ОПИТИ ЗА ВХОД
  • IP 000.000.000.000 USER WAS BLOCKED (FRONTEND) - МНОГОКРАТНИ ГРЕШНИ ОПИТИ ЗА ВХОД
  • IP 000.000.000.000 TRY TO VIEW WP-LOGIN.PHP
  • ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЪЗДАДЕТЕ СОБСТВЕН ВИД ИЗВЕСТЯВАНЕ

ЕКРАНИ