AIT SECURITY - WORDPRESS ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ


AIT Block Bad BotsБлокиране на нахални ботове
Използват се htaccess правила
  • Задават се имената на ботовете

ЕКРАНИ