AIT SECURITY - WORDPRESS ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ


AIT HTML BODY FIND AND REPLACEОТКРИВАНЕ НА ЗАДАДЕН ОТ ВАС СТРИНГ И ЗАМЯНАТА МУ
  • Откриване и замяна на стринг, който се намира в HTML output - а
  • Премахване на ID и Type атрибутите от STYLE тага
  • Премахване на ID и Type атрибутите от SCRIPT тага

ЕКРАНИ