AIT SECURITY - WORDPRESS ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ


AIT REDIRECTS 301Редирект 301 се използва когато искате да пренасочите стари връзки към новосъздадените
Използват се htaccess правила
  • Задават се старите адреси и след това новите, всяко правило на нов ред.

ЕКРАНИ